За нас

Информационни Бизнес Системи ООД

Информационни Бизнес Системи ООД е частна Българска компания. През 1990 започнахме с разработването на приложен софтуер, а вече предлагаме цялостни решения за управлението на фирмен бизнес в различни области. Дейността на компанията е разделена на три големи секции:
– Разработване на системи, както и методологията свързана с тях, консултантски услуги, поддръжка и обновяване.

– Разработване и поддръжка на софтуерни пакети в областта на финансовото управление, търговията, рекламата и производството.

– Разработването на обширни ИТ проекти и специализиран софтуер според нуждите на потребителя.