Услуги

ЦЕНОРАЗПИС
ВИД НА УСЛУГАТА Цена на услугата
В сервиза При клиента
Диагностика на компютър, принтер 15 лв.
Диагностика на монитор 10 лв.
Дигностика на Windows 15 лв. 25 лв.
Диагностика на RAM, Video, Sound, Lan card, HDD 10 лв. 25 лв.
Диагностика на локална мрежа 75 лв.
Профилактика на компютър – пълна/ частична 18 лв./10 лв. 25 лв./ 15 лв.
Профилактика на принтер пълна/ частична 30 лв./15 лв …/25 лв.
Профилактика антивирусна 15 лв. 25 лв.
Профилактика на лаптоп 25 лв.
Инсталация и настройка на операционна система 25 лв. 45 лв.
Инсталация и настройка със запазване на информацията 35 лв. 55 лв.
Възтановяване на Windows (Repair) 18 лв. 25 лв.
Инсталация и настройка на програмни продукти 18 лв. 25 лв.
Инсталация и настройка на принтер, Internet, HDD, Video, Sound карта 15 лв. 25 лв.
Инсталация и настройка на мрежов рутер 20 лв. 35 лв.
Инсталация и настройка на RAM 10 лв. 20 лв.
Инсталация и настройка на мрежов сървър 125 лв.
Инсталация и настройка на станция на локална мрежа 50 лв.
Инсталация на програмен продукт със запазване на данните 50 лв. 65 лв.
Полагане на мрежов кабел 1.00 лв./м
Полагане на канали за мрежов кабел 2 лв./м
Изработка телефонен кабел до 10 м. 3 лв. 4 лв.
Изработка мрежов кабел до 10 м. 5 лв.
Изработка мрежов кабел над 10 м. 10 лв.
Архивиране на данни D-R / DVD-R 10 лв.
Архивиране на данни HDD- CD-R (DVD-R) или HDD- HDD 25 лв. 45 лв.
Архивиране на база данни от мрежов сървър 45 лв. 60 лв.
Зареждане на мастило за МСП 4 лв.
Ремонт компютър 25 лв.
Ремонт принтер 35 лв.
ЦЕНИ ЗА СПЕЦИФИЧНИ СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ УСЛУГИ, НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ В ТОЗИ ЦЕНОРАЗПИС

За услуги, извършени в офиса на IBS или по Internet: 30 лв./час (18 лв./час за клиенти с договори).

 

За услуги, извършени на територията на гр. В. Търново клиентът заплаща 40 лв./час (22 лв./час ) за клиенти с договори.
За услуги, извършени в други населени места клиентът заплаща освен посочените по-горе цени и транспортни разходи по 0.30 лв./км
За бързи услуги /до 24 часа от времето на повикване/ и за услуги в празнични и почивни дни се заплаща допълнително 50 % над стойността на услугата.

 

Договорите за сервизно абонаментно обслужване гарантират на клиента бързо обслужване на преференциални цени дори за услуги, невключени в договора.
Софтуерни и хардуерни разработки по заявка на клиента: 25 лв./час
IBS не носи отговорност за нелицензиран софтуер, инсталиран на компютър на клиента.
Цените са без включен ДДС.

 

КОНСУЛТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНА – САМО ЗА КЛИЕНТИ С ДОГОВОРИ ЗА АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ.
КЛИЕНТИ СЪС СТАРИ И НЕИЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ФИРМАТА
НЕ СЕ ОБСЛУЖВАТ!!!
За контакти : (062)629 – 976, (062) 627-497, 0896-722-764, office@ibsbg.com
 

 

IBS си запазва правото за промяна на цените.