Услуги

ЦЕНОРАЗПИС

НА УСЛУГИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ФИРМИ ИБС ООД И ИБС 2000 ООД

Вид на услугата

Цена на услугата

  В сервиза При  клиента
Диагностика на компютър, принтер 15лв  
Диагностика на монитор 10 лв  
Диагностика на Windows 15 лв 25 лв
Диагностика на RAM, Video, Sound, Lan card, HDD 10 лв 25лв
Диагностика на локална мрежа    75лв
Профилактика на компютър – пълна   частична 20 лв./12лв. 30 лв./20лв.
Профилактика на принтер (пълна) 30 лв  
Профилактика на принтер (частична) 15лв 25лв
Профилактика антивирусна 15 лв 25 лв
Профилактика на лаптоп 35 лв
Профилактика на локална мрежа   75 лв
Инсталация и настройка на операционна система 25 лв 45 лв
Инсталация и настройка на операционна система със запазване на информацията 35 лв 55 лв
Възстановяване на Windows (Repair) 20 лв 25 лв
Инсталация и настройка на приложен програмен продукт 20 лв 25 лв
Инсталация и настройка на принтер, Internet, HDD, CD-ROM, Video карта, Sound карта 15 лв 25 лв
Инсталация и настройка на мрежов рутър 25 лв 35 лв
Инсталация и настройка на RAM 15 лв 20 лв
Инсталация и настройка на мрежов сьрвър   125 лв
Инсталация и настройка на станция на локална мрежа   50 лв
Инсталация на програмен продукт (Windows, DOS) със запазване на данните 50 лв 65 лв
Полагане на мрежов кабел   1.00 лв/м
Полагане на канали за мрежов кабел   2.00 лв/м
Изработка на мрежов кабел 5 лв  
Архивиране на данни CD-R / DVD-R 10 лв  
Архивиране на данни HDD – CD-R (DVD-R) или HDD – HDD 25лв 45 лв
Архивиране на база данни от мрежов сьрвър 45 лв 60 лв
Ремонт на компютър 25 лв  
Ремонт на принтер 35 лв
ЦЕНИ ЗА СПЕЦИФИЧНИ СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ УСЛУГИ, НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ В ТОЗИ ЦЕНОРАЗПИС

За услуги, извършени в сервиза  на IBS или по Internet: 35 лв/час (20 лв/час с  договори);

 

За услуги, извършени на територията на гр. В.Търново клиентът заплаща 40 лв/час (22 лв/час с договори);

 

Договорите за сервизно абонаментно обслужване гарантират на клиента  бързо обслужване на преференциални цени дори за услуги, невключени в договора.

 

За услуги, извършени в други населени места клиентът доплаща  освен посочените по-горе цени и транспортни разходи по 0.30 лв/км.

 

За бързи услуги (до 24 часа от времето на повикване)  и за услуги в празнични и почивни дни се заплаща допълнително 50% над стойността на услугата.

 

Софтуерни и хардуерни разработки по заявка на клиента: 25 лв/час

ИБС ООД не носи отговорност за нелицензиран софтуер, инсталиран на компютър на клиента.

Цените са без включен ДДС.

 

КОНСУЛТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНА – САМО ЗА КЛИЕНТИ С ДОГОВОРИ ЗА АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ.
КЛИЕНТИ СЪС СТАРИ И НЕИЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ФИРМАТА
НЕ СЕ ОБСЛУЖВАТ!!!
За контакти : (062)520 – 208, (062) 627-497,  www.ibsbg.com, office@ibsbg.com