Ценова листа

Програмни продукти – Януари, 2016 г.

1. Кредо – ФСД /Основен вариант/ 300 лв 3 часа
1. Кредо – ФСД /Пълен пакет/ * 400 лв. 4 часа
1. Кредо – ФСД /Многофирмен вариант/ ** 400 лв. 3 часа
2. Кредо – Фактуриране 150 лв. 3 часа
3. Кредо – Склад /Основен вариант/ 300 лв. 2 часа
3. Кредо – Склад + Каса *** 400 лв. 4 часа
3. Кредо – Склад /Поръчков вариант/ договор договор
4. Кредо – МПС /Производствена система/ договор договор
5. Кредо – ДМА 240 лв. 2 часа
5. Кредо – ДМА /Многофирмен вариант/** 300 лв. 2 часа
6. Кредо – Личен състав 160 лв. 2 часа
7. Кредо – ТРЗ /до 10 лица/ 180 лв. 2 часа
7. Кредо – ТРЗ /10 -40 лица/ 250 лв. 2 часа
7. Кредо – ТРЗ /40 -100 лица/ 300 лв. 3 часа
7. Кредо – ТРЗ /над 100 лица/ 400 лв. 25 часа
8. Кредо – Форма 76 /Присъствена/ 250 лв. 3 часа
9. Кредо – Граждански договори 150 лв. 2 часа
10. Кредо – Формиране на ТРЗ договор договор
11. Кредо – ИУМПС 600 лв. 6 часа
12. Кредо – Ресторант + Каса **** 400 лв. 6 часа
13. Кредо – Автопоръчки 700 лв. 8 часа
14. Кредо – Автомивка /Основен вариант/ 600 лв. 10 часа
15. Кредо – Хотел 450 лв. 8 часа
16. Кредо – Банкови документи 90 лв. 1 час
17. Кредо – МММ /ДМА бюджетни/ 120 лв. 1 час
18. Кредо – ЛабСтандарт 350 лв. 2 часа
19. Кредо – Електронна фактура 150 лв. 1 час
20. Кредо – Архиватор 150 лв. 1 час

Цена на програмния продукт – включва освен стойността на продукта и безплатна инсталация и настройка за работа с него.
Посочените цени са за едно работно място на един компютър.
Посочените цени са на програмни продукти с конкретно дефинирани функционални възможности. Всички изисквания за промени в интерфейса или нови функционални възможности се договарят и заплащат допълнително.

 

Обучение. Посочените часове са по наша преценка минимално необходимите за усвояване на работата с програмния продукт. По желание на клиента може да се включат допълнителни брой часове за обучение или да се организира курс. Обучението се заплаща по 15 лв/час. Провежда се по договорена програма в офиса на нашата фирма или на място при клиента. Клиентите извън В. Търново заплащат и транспортни разходи по 0.30 лв./км.

Цена на ново работно място – инсталация и настройка – 100 лв.

 

* Кредо ФСД Пълен пакет включва освен основните функции на Кредо ФСД и модулите „Фактуриране“; „Генериране разход на материали по разходни норми.
UPGRADE /надстройка/ от основен до пълен пакет – 150 лв.

 

** Кредо – ФСД (ДМА) /Многофирмен вариант/ – инсталира се основния вариант на програмата настроен като „основен вариант“ с възможност за водене на счетоводства на „до 3 фирми“.
UPGRADE от еднофирмен към многофирмен вариант – 150 лв.