Ценова листа

ЦЕНОВА ЛИСТА (Програмни продукти)

Наименование на ПП Цена Обучение
1. Кредо – ФСД /Основен вариант/ 300 лв.  3 часа
1.1. Кредо – ФСД /Пълен пакет/* 400 лв. 4 часа
1.2. Кредо – ФСД /Многофирмен ** **вариант/** 400 лв. 3 часа
2. Кредо – СУПТО 400 лв  4 часа
2.1.Кредо – Склад /Основен вариант / 300 лв. 2 часа
2.2.Кредо – Склад+Каса*** 400 лв. 4 часа
2.3.Кредо – Склад /Поръчков вариант/ По договаряне По договаряне
2.4.Кредо – Склад Моби /вариант с мобилни устройства/ По договаряне По договаряне
3. Кредо – Кредо – Акцизи 250 лв 3 часа
4.Кредо – МПС /Производствена с-ма/ По договаряне По договаряне
5.Кредо – ДМА 240 лв. 2 часа
5.1.Кредо – ДМА /Многофирмен вариант 330 лв. 3 часа
5.2.Кредо – МММ, ДМА /Бюджетни/ 160 лв. 2 часа
6.Кредо – Отчитане на ТРЗ  /до 10 лица/ 180 лв. 2 часа
6.1.Кредо – Отчитане на ТРЗ  /10- 40 лица/ 250 лв. 3 часа
6.2.Кредо – Отчитане на ТРЗ /40-100 лица/ 300 лв. 4 часа
6.3.Кредо – Отчитане на ТРЗ /100-250 лица/ 400 лв. 5 часа
6.4.Кредо – Отчитане на ТРЗ /Над 250 лица/ 500 лв 8 часа
7.Кредо – Форма76 /Присъствена/ 250лв 5 часа
8.Кредо – Личен състав 180 лв 2 часа
9. Кредо -Граждански договори 180 лв 2 часа
10.Кредо – Формиране на ТРЗ, варианти По договаряне По договаряне
11.Кредо- Ресторант 300 лв. 3 часа
11.1.Кредо-Ресторант+Сервитьорски модул 400 лв. 6 часа
12. Банкови документи 90 лв. 1 час
13. Кредо – ИУМПС 350 лв. 2 часа
13.1. Кредо – ИУМПС+склад за изкупуване 600 лв 3 часа
14. Кредо – Автотранспорт 900 лв. 8 часа
15. Обработка на товари. Издаване на кантарни бележки. Спец.вариант. 400 лв 6 часа

 

Цена на програмния продукт – включва освен стойността на продукта и безплатна инсталация и настройка на компютъра за работа с него. Посочените цени са за едно работно място на един компютър. Всички допълнителни инсталации се заплащат отделно по цени, посочени по-долу.  Многофирмените версии на ПП (за които има такива) се заплащат по специален ценоразпис. Посочените цени са цени на програмни продукти с конкретно дефинирани функционални възможности, публикувани в Internet. Всички изисквания за нови функционални възможности на продукта или за промени в интерфейса се договарят и заплащат допълнително.

 

Обучение. Посочените часове са по наша преценка минимално необходимите за усвояване работата с програмния продукт. По желание на клиента може да се включат и допълнителен брой часове за обучение или да се организира курс. Обучението се заплаща по 15 лв/час. Провежда се по договорена програма в офиса на нашата фирма или на място при клиента. Клиентите извън В. Търново заплащат и транспортни разходи по 0.30 лв./км. Клиенти, които са работили преди това със закупения ПП или има кой да ги обучава може (ако те желаят) да не заплащат обучение..

 

Цена на ново работно място – инсталация и настройка – 100 лв.

* Включва освен основните функции на Кредо–ФСД следните модули:

–  „Фактуриране”;  „Генериране разход на материали по Разх.норми

** Многофирмените варианти включват възможност за работа с до три фирми. За разширяване възможностите за работа с повече от три фирми се заплаща допълнително.

*** Вариант със следене на касата, ПКО и РКО, Дневни касови отчети, Следене на разчети с клиенти и доставчици, Следене на разходите по направления.

UPGRADE от еднофирмен към многофирмен вариант – 150 лв.

Специфични модули към ПП Кредо-Склад, които се заплащат допълнително:

  • Модул „Осчетоводяване.  Връзка със Счетоводна  програма“ – Цена по договаряне. Готов вариант- 150 лв.
  • Фактури и Стокови разписки за големи търговски вериги МЕТРО.БИЛЛА. КАУФЛАНД и др.- (+100 лв/бр.) за готов вариант.
  • Модул „E-Faktura” (електронно фактуриране) – 100 лв
  • Работа с баркод четец – работа с повече от един баркод, с тегловни баркодове – 100 лв

Инсталация на нова версия на програмен продукт със запазване на данните:  50 лв плюс стойността на новата версия. За всяко следващо работно място – 20 лв за инсталация.

Всички посочени по-горе цени са беэ включен ДДС.   ИБС ООД приема и заявки за разработка на нови програмни продукти или за доработки на вече съществуващи въз основа на двустранно подписан Договор за разработка и приложена към него Спецификация с изискванията на Клиента.

Тел : +359 899 892940 , (062) 520-208, (062) 627-497;

 

е-mail: todor.ibs@gmail.com

 

web:    www.ibsbg.com

 

Facebook:   @ibsltdbg