Кредо Бижу

Продуктът „Кредо Бижу“ е специално разработен за нуждите на ювелирния бизнес.

Базови функционалности:

Създаване и поддържане на специфична номенклатура (визитка) на бижутерските изделия:
– Автор на изделието
– Каталожен номер
– Баркод
– Тип (обеци, пръстен, колие и др.)
– Състав – вид материал и вид камък, специфични мерни единици
– Възможност за най-пълно описание на бижуто
– Снимка на изделието и въвеждането и чрез мобилно устройсто
– Видове цени на изделияРабота с неограничен брой търговски обекти и офиси.

Доставки, продажби и трансфери между обектите.
Работа с баркодове. Проектиране и печат на баркод етикети за всеки тип изделие.
Възможност за различни видове плащания: в брой, банкови карти, ваучери, наложен платеж.
Работа с неограничен брой банкови терминални устройства.
Разплащания с неограничен брой валути.
Левова и валутна каса. Въвеждане и следене на други приходи и разходи освен продажбите.
Касови отчети по обекти, по валути, по терминални устройства и по начин на плащане.
Отчети по оператори, по работни смени и общо за деня.
Справки в реално време за доставки, продажби и наличности – общо и по автори.
Справки в реално време за продажби – в графичен вид и по времеви интервали.
Инвентаризация по автори, по типове изделия и обща инвентаризация.
Следене в реално време на всички доставки и продажби по обекти и оператори.
Следене в реално време на стоковите и касовите наличности по обекти.

Административен модул
Генериране на потребители и права на достъп при работа със Системата.
Проследяване на хронологията на ползване на Системата по потребители и обекти.
Работа с единна база данни, в реално време и в среда на интернет – независимо от местоположението на обектите.
Съвременни компютърни технологии за комуникация, за поддържане на единна информационна база и за работа в реално време.