Софтуер
ERP системи
Услуги
Информационни Бизнес Системи ООД
съвременни решения за управление на бизнеса
Започнете сега
Само с няколко клика
ВАШИЯТ УПРАВЛЕНСКИ СОФТУЕР
Вашият избор, нашето решение!
БЕЗПЛАТНА презентация във Вашия офис.
БЕЗПЛАТНО Демо версия.
Нови възможности
  • Анализ и решения Анализ, консултация и разработка на цялостни IT решения, съобразени. със специфичните особености на всяка компания
  • Локални мрежи Проектиране, изграждане и поддръжка на локални мрежи и интернет комуникации.
  • Поддръжка Абонаментно сервизно поддържане на хардуер и софтуер с компетентни консултации онлайн и по телефон.
  • Обслужване Сервиз на компютърна техника и принтери. Рециклиране на тонери и мастила.

Информационни Бизнес Решения

Информационни Бизнес Системи ООД е частна Българска компания. През 1990 започнахме с разработването на приложен софтуер, а вече предлагаме цялостни решения за управлението на фирмен бизнес в различни области. Дейността на компанията е разделена на три големи секции:
Разработване на системи, както и методологията свързана с тях, консултантски услуги, поддръжка и обновяване.

Разработване и поддръжка на софтуерни пакети в областта на финансовото управление, търговията, рекламата и производството.

Разработването на обширни ИТ проекти и специализиран софтуер според нуждите на потребителя.

Фамилия програмни продукти КРЕДО

– Счетоводство и финанси
– СУПТО
– Търговски Склад
– Производство и планиране
– Електронна фактура
– ТРЗ
– Заплати
– Кадри
– IUMPS

Списък на услугите предлагани от IBS
– Анализ, консултация и разработка на цялостни IT решения, съобразени със специфичните особености на всяка компания
– Проектиране, изграждане и поддръжка на локални мрежи и интернет комуникации
– Гаранционна и следгаранционна поддръжка на компютърна техника

– Абонаментно сервизно поддръжане на хардуер и софтуер с компетентни консултации онлайн и по телефон

– Инсталиране, внедряване и конфигуриране на системен и приложен софтуер

– Рециклиране и зареждане на консумативи за принтери и копири

plakat